Práce v samosprávě

 

Zastupité

Petra Benešová
Dan Brýdl
Míra Hájek

Výbory zastupitelstva

Finanční výbor - Pavlína Jiříčková
Kontrolní výbor - Marek Urban

Komise města Litomyšle

Dopravní komise - Radek Novotný
Stavební komise - Petr Malota
Komise pro rozvoj města, plánování a investice - Daniel Brýdl
Komise SPOZ - Marcela Boštíková
Bytová komise - Daniel Janata
Komise pro životní prostředí - Jana Jiránková
Komise pro rodinu, mládež a komunitní plánování - Petra Sýkorová
Komise pro školství, výchovu a vzdělávání - Věra Krejčová
Komise pro kulturu, cestovní ruch a spolkový život - Míra Hájek
Komise pro sport a tělovýchovu - Filip Holub