Poraďte, co s milionem

Participativní rozpočet je jeden dílek z lepší komunikace mezi městem a občanem. Chceme moderní komunikaci s občany. Chceme slyšet Vaše názory a řídit se jimi. Protože v této oblasti je Litomyšl blíže tomu historickému než modernímu.

Napadá Vás, co by město opravdu potřebovalo a dalo se pořídit v rozmezí 30 000 - 1 000 000 Kč?
Pošlete nám svůj nápad

Participativní rozpočet (PB – participatory budgeting) přináší do standardního vztahu občan x politická reprezentace novou dimenzi: město (zastupitelstvo) vyčlení v rozpočtu určitý objem financí (například 1 mil. Kč) a poté občané sami přichází s nápady, jak tyto finance využít.

Musí být samozřejmě předem nadefinovány podmínky nápadů (projektů) – jejich realizovatelnost, finanční objem, majetkoprávní pohledy apod. Poté co projdou přihlášené nápady sítem výše uvedených podmínek, proběhnou veřejné prezentace přihlašovatelů jednotlivých projektů a následuje veřejné hlasování o jednom či více realizovaných projektech. Vítězné nápady jsou pak v následujícím nadefinovaném období realizovány.

Cílem participativního rozpočtování je aktivně zapojit občany do demokratického rozhodování o financování potřebných akcí, zvýšit důvěru veřejné správy, posílit sounáležitost obyvatel se svojí komunitou či lokalitou, potírat klientelismus i vzdělávat občany ve fungování veřejného života.

 

Kde to již funguje?

Inspirací a vzorem nám mohou být například

Říčany
www.ridimricany.cz/
www.d21.me/reference/ricany

Semily
www.participativnirozpocet.cz/semily
www.semily.cz/rozhodnete-o-investicich-v-roce-2017/d-5555

Praha (městské části: Praha 10, Zbraslav nebo Praha 3)

Co říkáte, nezní to zajímavě?
Napadají Vás projekty, které je potřeba v Litomyšli a přidružených obcích realizovat?

 

Článek do Lilie

Kdybych měl milion

Přijde rybář k moři, chytí zlatou rybku a ozve se: “Splním ti tři přání”. Přijdou občané na město a ozve se: “Tady máte milion. Co byste si nejvíc přáli?”.

Obojí zní jako pohádka. Jenže druhý příběh se v mnoha českých městech stal realitou: lidé přicházejí s návrhy jak zmíněný milion utratit a o návrzích pak hlasováním i rozhodují. Co v Litomyšli zatím zní, jako scifi, jinde se už vžilo a získalo poněkud fádní název: “participativní rozpočet”.

Ptali jsme se starosty Říčan, Vladimíra Kořena, na jeho zkušenosti, zkoumali jsme nový způsob hlasování systémem Demokracie 2.1 a závěr zní: budeme se snažit tento výdobytek přivést i do Litomyšle. Chceme opravdu moderní město - ne pouze moderní architekturu, ale i moderní komunikaci s občany. Chceme slyšet Vaše názory a řídit se jimi. Protože v této oblasti je Litomyšl blíže tomu historickému než modernímu.

Vyzkoušejte si, jaké by to bylo mít milion. Zapojte se do rozhodování ve městě! Sledujte hlasování na našem novém webu a facebooku.
www.generace89.cz

Matyáš Hájek, Generace89

Více...
Méně
 

Sbírání podnětů od vás

Napište nám svůj návrh. Na co byste použili v Litomyšli milion?

 

Online hlasování

Dostupné od 20.dubna

 

Výsledky hlasování

Zpráva po 27.dubnu